ADÓKEDVEZMÉNYEK
word dokumentum

Lakásvásárlással, házépítéssel kapcsolatos döntéséhez szeretnénk figyelmébe ajánlani az alábbi adókedvezményeket:

SZJA lakáshoz kapcsolódó kedvezményei
a) az összevont adóalap adóját csökkenti (max. annak összegéig) a magánszemély által lakáscélú felhasználás céljából pénzintézettel megkötött betétszerződés alapján a befizetett, de max. évi 60.000 Ft összegű megtakarítás 20%-a (lakáscélú felh.: lakás, lakótelek vásárlása-ha épít rá, lakásbővítés) (lsd. bővebben: Szja tv. 37.§)
b) Az összevont adóalap adóját csökkentheti ( max. annak összegéig ) az 1993.dec.31-e után pénzintézettel megkötött szerződésben a lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósa, a hitel+kamat+járulékos költségeinek törlesztésére fizetett összeg 20 %-ával, de max. 35.000 Ft-tal (lsd. bővebben: Szja tv. 38.§)
c) a munkáltató a munkavállalónak adómentesen tud lakáscélú hitelt nyújtani, ha azt bankon keresztül folyósítja a munkavállalónak olyan lakása építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, mely lakás nem haladja meg az alábbi ún. méltányolható lakásigény mértékét: (A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok - házastárs; élettárs; kiskorú gyerek; nagykorú, de nappali tagozatos hallgató max. 25 éves koráig; nyugdíjas; min. 67%-ban munkaképtelen - számától függ.)
  1. egy-két személy esetén: min.egy, max. három lakószoba,
  2. három személy esetén: min. másfél, max. három és fél lakószoba,
  3. négy személy esetén: min. kettő, max. négy lakószoba.
  4. Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő családok esetén a felső határ minden további személy esetén egy szobával nő. Az együttlakó fiatal (35 év alatti) gyermektelen házaspároknál a felső határhoz max. 2, egygyermekes fiatal pároknál további egy születendő gyermeket is számításba kell venni.
(Megjegyzés: félszoba hasznos alapterülete min. 6m2, max. 12m2; szoba esetében min. 12m2, max. 30m2) (lsd. bővebben: 12/2001. (I.31.)Korm.rendeletben)
d) A lakáshoz kapcsolódóan adómentesen tud a munkáltató munkavállalójának lakáscélú felhasználásra, lakás korszerűsítésére vissza nem térítendő támogatást nyújtani ill. a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel elengedett összege adómentes a vételár vagy az építési költség igazolt összegének 30 %-áig, de max. 5 évenként 500.000 Ft-ig. (Ha a lakás nem haladja meg a fent említett méltányolható lakásigényt!) (lsd. bővebben: Szja tv. 1.sz.melléklet 2.1.pontja)
e) Az ingatlan eladásából származó jövedelem adóköteles (20% szja), de levonható belőle az ingatlan megszerzésére fordított összeg, az időközi értéknövelő beruházások összege, az eladással kapcsolatos kiadások összege. Nem kell viszont megfizetni az adót, ha az ingatlaneladásból származó összeget maga vagy hozzátartozója lakásszerzésre fordította. (lsd. bővebben: Szja tv. 59-63.§)

Lakáshoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítési támogatás
a) a lakás építőjének vagy az értékesítési céllal épít(tet)ett új lakás vásárlójának visszajár építés esetén a megvásárolt anyagok-Szolgáltatásaink számla szerinti, lakásvásárlás esetén a vásárlásról kiállított számla szerint megfizetett Áfa összegének 60%-a, max. lakásonként 400.000 Ft. (lsd. bővebben: 12/2001. (I.31.)Korm.rendeletben)