Zenemûvészeti ág

Céljai:

  1. Az értékes zene szeretetének kialakítása
  2. Az életkori sajátosságoknak megfelelõen fejlõdjenek a beíratkozott tanulók zenei képességei és ezáltal járuljon hozzá az érett, kreatív személyiség kialakításához.
  3. Rendszeres zenei ismeretek adásával tegye képessé a növendékeket ismereteik gyakorlati felhasználására.

Tanulók létszáma: 120fõ


ÉnekkarZongora tanszakÜtős tanszakGitár tanszakHarmonika tanszak


Az iskolában elõképzõn, alapfokonés továbbképzõn tanuló növendékek 10 különbözõ hangszeren tanulhatnak: trombita, kürt, klarinét, tuba, furulya, szaxafon, cselló, gitár, harmonika, dob.

Kötelezõen választható tárgyak:

Fakultatív tárgyak:

Tanszakok:

Az iskolában fúvós, ütõs zenekarmüködik, amely rendszeresen kap meghívástfellépésekre. Például: csepeli FodorJózsef Gimnázium és EgészségügyiSzakközépiskolába, Gyõr-Ménfõcsanak "Falunapok - Málnafesztiválra", a ráckeveiIdõskorúak Napközi Otthonába.

A tanulók tagjai az Országos Ifjú Operabarátok Körének, rendszeresen látogatják azopera elõadásokat. Havonta színház látogatáson vesznek részt.

mûvészeti iskola táncmûvészeti ág